2020-01-15

Satoria Group członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

 

Dbamy o relacje z kandydatami i wdrażamy w codziennych działaniach Kodeks Dobrych Praktyk przy Rekrutacji. Jest to dla nas zarówno inwestycja w przyszłość jak i przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Potwierdzeniem naszych najwyższych standardów etycznych i naszego profesjonalizmu jest przystąpienie do ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Promujemy dobre praktyki oraz budowanie kultury rekrutacji. Jesteśmy otwarci na potrzeby kandydatów i cały czas rozwijamy się. Kładziemy szczególny nacisk na kwestie związane z Candidate Experience. Tworzymy wyjątkową atmosferę w pracy i szanujemy osoby aplikujące do nas, ich czas i zaangażowanie.

 

Stosujemy się do Kodeksu Dobrych Praktyk oznacza to, że:

  • Komunikujemy się z kandydatami – udzielamy informacji zwrotnej kandydatom na przesłane aplikacje i informujemy ich o tym, na jakim etapie procesu rekrutacyjnego się znajdują.
  • Jesteśmy otwarci na kontakt z kandydatem – kandydat powinien móc przesłać nam swoje zapytanie i powinien wiedzieć, kto jest jego partnerem po drugiej stronie procesu rekrutacji.
  • Jesteśmy rzetelni, profesjonalni i zaangażowani w relację z kandydatem – jak najlepiej przygotowujemy się do kontaktu z kandydatem, także podczas rozmowy rekrutacyjnej. Traktujemy go jak szansę dla naszej firmy, a nie jak kolejnego petenta. Dbamy o relacje z nim.
  • Dbamy o dobry przepływ informacji w firmie – dbamy o to, by informacje na temat rekrutacji i kandydatów były sprawnie przekazywane w firmie, zarówno do, jak i od kierowników liniowych.
  • Dbamy o to, by kandydat miał łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu rekrutacji – na stronie www, w zakładce Kariera i w innych materiałach dotyczących pracy w naszej firmie znajdują się wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym jej przebiegu.
  • Dbamy o to, by oferty pracy były jasno sformułowane – przygotowując ofertę pracy zamieszczamy w niej konkretne informacje na temat danego stanowiska i oczekiwań wobec kandydata.
  • Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów – wykorzystujemy technologie i procesy, które zapewniają maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów.
  • Stale podnosimy kompetencje w zakresie zarządzania procesami rekrutacji oraz dzielimy się wiedzą z zakresu dobrych praktyk w tej dziedzinie – śledzimy na bieżąco informacje na ten temat, bierzemy udział w dyskusjach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, a także zbieramy przykłady ciekawych rozwiązań, które można wdrożyć w firmach. Promujemy zasady przyjaznej rekrutacji w firmie i w środowisku rekruterów.
  • Szanujemy kandydatów – dbamy o to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące oraz bierzemy pod uwagę zaangażowanie czasowe kandydatów.

 

Członkami Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest już ponad 350 pracodawców, którzy dbają o pozytywne wrażenia kandydatów w procesach rekrutacji.

 

 

Koalicja Przyjaznej Rekrutacji: www.przyjaznarekrutacja.pl

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.