Akcjonariusze

Komunikacja z Akcjonariuszami zgodnie z art. 5 § 5 KSH.

Art. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 01.01.2020 r. w art. 5 KSH dodaje się § 5, zgodnie z którym spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają na tych stronach w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Aktualności

Zawiadomienie o ZWZ SATORIA Group S.A. w dniu 26 stycznia 2023 r.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Zawiadomienie o ZWZ SATORIA Group S.A. w dniu 30.09.2022 r.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Zawiadomienie o NWZ SATORIA Group S.A. w dniu 22.04.2022 r.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Zawiadomienie o ZWZ SATORIA Group S.A. w dniu 29.06.2021 r.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Zawiadomienie o NWZ SATORIA Group S.A. w dniu 10.11.2020 r.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Zawiadomienie o ZWZ SATORIA Group S.A. w dniu 23.09.2020 r.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Zarząd spółki SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mangalia 1a, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000281121, o kapitale zakładowym w kwocie 8.720.700,00 zł. w całości opłaconym, NIP 5271557591, REGON 012330410 działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 29 marca 2021 roku między SATORIA GROUP S.A. jako Spółką Przejmującą oraz RT HOTELS S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031266, o kapitale zakładowym w kwocie 44.555.082,00 zł. w całości opłaconym, NIP 6761788134, REGON 351252801 – jako Spółką Przejmowaną. 

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Obowiązek informacyjny

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Wezwania do złożenia akcji w SATORIA Group S.A.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Ogłoszenia

Dokument znajdą Państwo TUTAJ

Dokument znajdą Państwo TUTAJ

Dokument znajdą Państwo TUTAJ

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.