Akcjonariusze

Komunikacja z Akcjonariuszami zgodnie z art. 5 § 5 KSH.

Art. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 01.01.2020 r. w art. 5 KSH dodaje się § 5, zgodnie z którym spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają na tych stronach w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.