2020-03-17

Aktualizacja dotycząca koronawirusa – zapewnienie bezpieczeństwa podczas bieżącej działalności SATORIA Group SA

 

Pragniemy poinformować o środkach zapobiegawczych, które wdrożyliśmy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), a także zapewnić, że bieżąca działalność naszej firmy odbywa się w sposób prawidłowy.

 

W SATORIA Group SA podzielamy obawy dotyczące rozprzestrzeniania się i wpływu koronawirusa na zdrowie ludzi w całej Polsce. W związku z tym podejmujemy wszelkie niezbędne środki służące ochronie naszych pracowników, klientów i gości, a także zapewnieniu ciągłości naszej działalności.

Nasi pracownicy i obiekty

 • W naszych hotelach, biurach oraz centrali wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę naszych pracowników, dostawców i klientów oraz zminimalizowanie ryzyka dalszej transmisji koronawirusa. W kwestii środków zapobiegawczych postępujemy zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Informujemy, że:
  1. Środki dezynfekujące znalazły się w każdej publicznej przestrzeni (zarówno dla Gości jak i Pracowników);
  2. Plakaty informacyjne dotyczące poprawnej techniki mycia rąk są dostępne w toaletach i w pomieszczeniach socjalnych;
  3. Na recepcji znalazły się ulotki z informacją, jak postępować w przypadku podejrzenia choroby;
  4. Co godzinę następuje obchód pomieszczeń ogólnodostępnych (Recepcja, Restauracja, itp.) i przecieranie/dezynfekcja blatów, lad, klamek, słuchawek aparatów, uchwytów, oparć foteli, przycisków w maszynach do kawy (stref narażonych na pozostawienie wirusa);
  5. Nie dopuszczamy do pracy Pracowników z przeziębieniem oraz innymi infekcjami.

Nasza działalność

 • Na bieżąco monitorujemy sytuację. Postępujemy zgodnie z wszelkimi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich potencjalnych zmianach w naszej działalności.

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.