2021-04-29

BiaVita Polska S.A. będzie realizować kolejny profil leczniczy

Należąca do naszej grupy kapitałowej BiaVita Polska S.A. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych i świadczących rehabilitację pacjentów po chorobie Covid-19.

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów będzie realizować kolejny profil leczniczy i pomagać ludziom po przebytej chorobie szybciej wrócić do zdrowia.
Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.