Nieruchomości na wynajem

Myśliborska 51, Warszawa

Województwo:
mazowieckie

Tytuł prawny:
niezabudowana nieruchomość gruntowa

Obręb i nr działki:
Obr. 4-06-29 nr działki 50

Powierzchnia działki:
6047 m2

Przedmiotem najmu/zawarcia partnerstwa joint venture jest działka niezabudowana o powierzchni 6047 m2. Działka o kształcie nieregularnym. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Nieruchomość porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami. Od strony północnej przylega do ulicy Myśliborskiej, natomiast 200 m od nieruchomości po jej zachodniej stronie przebiega Trasa mostu Marii Curie Skłodowskiej z której bezpośredni zjazd odbywa się na ul. Myśliborską. Na terenie działki znajdują się ściany fundamentowe po rozebranym wcześniej budynku.. W pobliżu gimnazjum, osiedla mieszkaniowe oraz składy budowlane. Działka jest w trakcie uzbrojenia.
Przeznaczenie nieruchomości w SUiKZP:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje przedmiotowy teren na teren usług o maksymalnej wysokości 12 m – oznaczenie (U).12.

Dodatkowe informacje dotyczące oferty:

Przemysław Jankowski
Dyrektor Obsługi Nieruchomości
tel.: +48 22 463 62 32
kom.: +48 660 450 907
e-mail: p.jankowski@satoriagroup.pl

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.