Władze SATORIA Group SA

Andrzej WójcikAndrzej Wójcik
Prezes Zarządu

Absolwent rocznego programu Executive Development przy Canadian International Management Institute oraz studiów podyplomowych Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie – Zarządzania Wartością Spółki. Doświadczenie w dziedzinie biznesu i nowoczesnego zarządzania zdobył poprzez kierowanie obszarami marketingu i rozwoju różnych firm na rynku polskim. 9 lat spędził w USA gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe w prowadzeniu własnej firmy. Wykształcenie menadżerskie uzyskał w Polsce i USA. Poza pracą zawodową czynnie uprawia żeglarstwo, narciarstwo i tenis, interesuje się historią i kinem.


Lech FronckielLech Fronckiel
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i restrukturyzacji SATORIA Group SA Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Odbył staże w Niemczech na Uniwersytecie we Freiburgu i LVM Versicherungen w Muenster w zakresie controllingu finansowego. Jako pracownik naukowy zajmował się problematyką transferu nowoczesnych technologii. Ze Spółką związany od 1996 roku jako udziałowiec Spółki, a od września 2003 roku pełni w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych i restrukturyzacji.


 Mariusz KubalaMariusz Kubala
Członek Zarządu

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej.

W spółce Satoria Group SA od 2007, obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego ds. Hoteli oraz Członka Zarządu będąc odpowiedzialnym za nadzór nad operacyjnym funkcjonowaniem hoteli grupy jak również za współtworzenie strategii handlowej i rozwojowej firmy. Wcześniej był związany min. z Groupe Envergure (obecny Louvre Hotels) gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. handlowych na Polskę wprowadzając nowe hotele grupy Envergure, pracował dla Sieci IBB Hotels w Poznaniu.

Pełni również funkcję członka zarządu w spółce VHM Hotel Management powołanej do zarządzania hotelami pod międzynarodowymi markami.


Marta KuniszykMarta Kuniszyk
Członek Zarządu

Od 1995 r. w branży hotelarskiej. W 1998 r. obroniła w Szkole Głównej Handlowej pracę doktorską dot. zastosowania rachunkowości zarządczej w zarządzaniu w branży hotelowej.

W latach 1995–2010 pracowała w Grupie Orbis, w tym w latach 1999–2007 r. jako Dyrektor Biura Rozwoju ORBIS S.A., członek wielu rad nadzorczych spółek z Grupy Orbis, 2007–2010 członek zarządu dyrektor finansowy w spółce z Grupy Orbis. Uczestniczyła w procesie wdrażania w Orbis S.A. rachunkowości zarządczej i wprowadzeniu Orbis S.A. na GPW w Warszawie. Ekspert branżowy i doradca. Wykładowca. Od 18 lat współpracuje z SGH, gdzie wykłada na studiach podyplomowych dedykowanych dla menadżerów branży turystycznej i hotelowej. Autor licznych publikacji branżowych. W latach 2011–2013 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych i Rozwoju w Port-Hotel Sp. z o.o. Od sierpnia 2014 roku Dyrektor Finansowy w Satoria Group SA., od lipca 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.


Danuta SkalskaDanuta Skalska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka AWF – Wydział Turystyki i Rekreacji w Poznaniu oraz podyplomowego Studium Menadżerskiego Szkoły Głównej Handlowej. Z firmą związana jest od 40 lat. W ciągu tych lat pełniła różne funkcje, od szczebla najniższego do Prezes Zarządu. Jest hotelarzem z zamiłowania. Działa w różnych organizacjach branżowych takich jak Polska Izba Turystyki.

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.