Historia spółki SATORIA Group SA

Zapraszamy do zapoznania się z historią spółki na przestrzeni 58 lat. Zmiany restrukturyzacyjne, rozwój i procesy transformacji, zmiany struktur i własności to tylko niektóre z faktów funkcjonowania naszej spółki od czasów jej powstania aż do dnia dzisiejszego.

 • 1955

  Rok 1955

  Początek działalności przedsiębiorstwa. Powołany zostaje Ośrodek Hoteli Robotniczych – OHR i jako majątek pierwotny, zostały oddane do użytkowania budynki zbiorowego zakwaterowania w Warszawie w rejonie ulic Ciołka, Brożka i Astronomów.

 • 1969

  Rok 1969

  Decyzją ówczesnego Ministra Budownictwa utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa „Warszawa” PUS BW, którego celem było prowadzenie obiektów zbiorowego zakwaterowania dla zamiejscowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych. W szczytowym okresie swojej działalności Przedsiębiorstwo dysponowało blisko trzydziestoma budynkami o charakterze hotelowym.

 • 1990

  Rok 1990

  Zmiana nazwy z Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa „Warszawa” PUS BW, na Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Mieszkaniowych – PUSiM.

 • 1994

  Rok 1994

  PUSiM zaadoptowało dotychczasowy hotel pracowniczy, zlokalizowany na warszawskiej Pradze na hotel miejski w klasie turystycznej, który otrzymał nazwę Hotel FELIX.

 • 1997

  Rok 1997

  Przekształcenie Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych i Mieszkaniowych w prywatne przedsiębiorstwo o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Sp. z o.o.

 • 2004

  Rok 2004

  W związku z rozwojem spółki oraz potrzebą zmian strukturalnych spółka zmieniła nazwę z dotychczasowej pełnej nazwy: „ Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Sp. z o.o.” na skróconą – PUHIT Sp. z o.o.

  Na rynek wprowadzona została również nowa koncepcja komunikacji i usług w zakresie rezerwacji miejsc noclegowych. START hotel funkcjonuje do dnia dzisiejszego, w projekcie uczestniczy ok 37 hoteli na terenie całej Polski.

 • 2007

  Rok 2007

  Na przestrzeni 3 lat, spółka odnotowuje wyraźny wzrost swojej wartości. Stale zmieniająca się jakość usług i zwiększany potencjał, doprowadziły do naturalnego procesu przekształcenia spółki z PUHIT Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną – PUHIT S.A.

 • 2008

  Rok 2008

  Firma PUHIT SA zakupiła 3 krakowskie hotele: RT Monopol, RT Galicya, RT Regent. Wydarzenie to stało się pierwszym etapem strategii rozwoju spółki, polegającej na przekształceniu PUHIT S.A. w operatora o zasięgu ogólnopolskim.

 • 2010

  Rok 2010

  Spółka zakupiła 85% udziałów Białostockiego Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Sp. z o.o. Zakup umożliwił rozbudowę bazy noclegowej przedsiębiorstwa w atrakcyjnym regionie Polski oraz rozszerzył ofertę o usługi sanatoryjne.

 • 2011

  Rok 2011

  Władze spółki podpisały umowę o wzajemnej współpracy z największą międzynarodową siecią hoteli Best Western. Od tego momentu dwa warszawskie hotele: FELIX i PORTOS oraz krakowski Old Town zostały przyłączone do międzynarodowych systemów rezerwacyjnych.

  W tym samym roku ze względu na pojawiającą się na rynku potrzebę funkcjonowania podmiotów zarządczych, przygotowanych do profesjonalnego zarządzania obiektami hotelowymi, działającymi pod międzynarodowymi markami powołana została spółka Vision Hotel Management. Głównym zadaniem Spółki jest zarządzanie hotelami spoza grupy kapitałowej, działającymi pod wiodącymi międzynarodowymi markami.

 • 2012

  Rok 2012

  25.07.2012 r spółka PUHIT S.A. zmieniła nazwę na SATORIA Group SA. Słowo „Satori” oznacza oświecenie i samourzeczywistnienie oraz nawiązuje do słowa „victoria” – zwycięstwo, które w połączeniu z realizacją wyznaczonych celów, ukazuje otwartość oraz dążenie do własnego rozwoju.

Copyright © 2017 SATORIA Group SA. All rights reserved.